ЭКСПОРТ БОЙЫНША ШЫҒЫНДАРДЫ ӨТЕУ

ОТАНДЫҚ ӨҢДЕЛГЕН ТАУАРЛАРДЫ СЫРТҚЫ НАРЫҚТАРҒА ІЛГЕРІЛЕТУГЕ ЖҰМСАЛҒАН ШЫҒЫНДАРДЫҢ БІР БӨЛІГІН ӨТЕУ ТӨЛЕМІН КІМ АЛА АЛАДЫ?

Отандық өңделген тауарларды өндіретін кәсіпорындар (не олардың еншілес компаниялары, өндірілген өнімді өткізетін ресми өкілдер (дистрибьюторлар) және ауыл шаруашылығы өндірістік кооперативтері.

ШАРТТАРДЫ, ҚҰЖАТТАР ТІЗІМІН ҚАЙДАН КӨРУГЕ БОЛАДЫ?

Отандық өңделген тауарларды ілгерілету бойынша индустриялық-инновациялық қызмет субъектілері шығындарының бір бөлігін өтеу қағидалары, оларды ілгерілету бойынша шығындар ішінара өтелетін отандық өңделген тауарлар тізбесі (ҚР Инвестициялар және даму министрінің 30.11.2015 ж. №1128 бұйрығы).

ШЫҒЫНДАРДЫҢ ҚАНДАЙ ТҮРЛЕРІ ӨТЕЛУГЕ ЖАТАДЫ?

ШЕТЕЛДІК КӨРМЕЛЕРГЕ, ФОРУМДАРҒА, ЖӘРМЕҢКЕЛЕРГЕ, КОНКУРСТАРҒА, КОНГРЕСТЕРГЕ ҚАТЫСУ:

– тіркеу жарнасы;

– көрме алаңдарын жалға беру;

– көрме стендтерін жасау (жалға алу), монтаждау/демонтаждау, қосымша жабдықтар;

– көрме алаңдарын әзірлеу, жобалау және безендіру;

– жарнамалық-үлестірме материалдарды әзірлеу, жобалау, аудару және дайындау;

– 2 қызметкердің эконом-сыныбымен ұшу;

– 2 қызметкердің қонақ үйде тұруы.

ТАУАРЛАР ЖАРНАМАСЫ:

– БАҚ-та (баспа басылымдары, теледидар, радио, интернет-ресурстар);

– қоғамдық орындарда (баннерлер, кермелер, лайтбокстар, аудио-бейнероликтерді трансляциялау, қоғамдық көліктің сыртқы беттері мен салондарындағы жарнама);

– аудио-видеороликтер мен жарнамалық материалдарды дайындау, жарнамалық құрылымдар мен беттерді жалға алу.

ФИЛИАЛДАРДЫ, ӨКІЛДІКТЕРДІ, САУДА АЛАҢДАРЫН, ҚОЙМА МЕН САУДА СӨРЕЛЕРІН ҰСТАУ:

– кеңсе үй-жайларын жалға алу/қосалқы жалға алу – сауда алаңдары мен қойманы жалға алу/қосалқы жалға алу – сауда сөрелерін жалға алу

ТАУАРЛАРДЫҢ ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕСТІГІН РАСТАУ РӘСІМДЕРІ:

-ұйымның стандарттарын қоса алғанда, тауарлардың техникалық регламенттерде, стандарттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растау рәсімдеріне немесе шарттардың талаптарына немесе тауарларды шетелде өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығын растауға байланысты іс-шараларды жүргізуге арналған шығындар (сертификаттар, рұқсаттар, тіркеу куәліктері және басқа да құжаттар), сондай-ақ шығындар, сертификаттау рәсімінен өту үшін өнімнің сынамалық үлгілерін сынау пунктіне дейін жеткізу және кері қайтару кезінде келтірілген (сертификаттау рәсімінен оң өткен және сертификат не өзге де растайтын құжат болған жағдайда)

МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН КАТАЛОГ:

– әзірлеу, шет тілдеріне аудару және басып шығару.

ТІРКЕУ РӘСІМДЕРІ:

– тауар таңбалары (бренд);

– электрондық сауда алаңдарында.

РҰҚСАТ АЛУ РӘСІМДЕРІ:

– шетелде айрықша құқықтар объектілерін (франчайзинг) пайдалануға рұқсат алу рәсімдерін жүргізуге байланысты шығындар;

ШЕТЕЛДІК СЕРТИФИКАТТАУДАН, АККРЕДИТТЕУДЕН ӨТУ:

-индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін шетелдік сертификаттаудан, аккредиттеуден, инспекциядан өтуге байланысты шығындар (сертификаттау, аккредиттеу, инспекция рәсімінен оң өткен жағдайда және сертификат не өзге де растайтын құжат болған жағдайда);

1) – 8) – тармақтарда көрсетілген түрлер бойынша шығындардың бір бөлігін өтеудің шекті мөлшері: 13 000 АЕК (ағымдағы қаржы жылында индустриялық-инновациялық қызметтің бір субъектісіне)

Тарихи мерзімі: 32 ай

ТАУАРДЫ ЖЕТКІЗУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ ҚЫЗМЕТТЕРІН ТӨЛЕУ

– автокөлік;

– темір жол;

– әуе;

– теңіз көлігімен;

– тасымалдауды ұйымдастыру.

Шығындардың бір бөлігін өтеудің шекті мөлшері 75 000 АЕК–тен аспауы тиіс (ағымдағы қаржы жылында индустриялық-инновациялық қызметтің бір субъектісіне)

Тарихи мерзімі: өтінім беру күніне дейін 12 айдан ерте емес

ИНДУСТРИЯЛЫҚ–ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ СУБЪЕКТІЛЕРІНЕ НЕГІЗДЕЛГЕН ЖӘНЕ ҚҰЖАТПЕН РАСТАЛҒАН ШЫҒЫНДАР МЫНАДАЙ ТӘРТІППЕН ӨТЕЛЕДІ:

ТАУАРЛАР: төменгі бөліністер-30%, орта бөліністер – 50%, жоғарғы бөліністер – 80% (өтеуге ұсынылған сомадан)

ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Уәкілетті орган қабылдаған шешімнің негізінде отандық өңделген тауарларды ілгерілету бойынша индустриялық-инновациялық қызмет субъектісі шығындарының бір бөлігін олар өтеу үшін олардың шоттарына ақшалай қаражатты аударуды жүзеге асыруға міндетті.

Уәкілетті орган:

– егер осы Келісім орындалғаннан кейін, индустриялық-инновациялық қызмет субъектісіне шығындардың бір бөлігін өтеу құқығы заңсыз берілгені анықталса, өтеу сомасын қайтаруды талап етуге;

– индустриялық-инновациялық қызмет субъектілері шығындарының бір бөлігін өтеу туралы ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыруға құқылы.

 Индустриялық-инновациялық қызмет субъектісінің:

– Оператордың шешіміне сәйкес отандық өңделген тауарларды ілгерілетумен байланысты шығындардың бір бөлігін өтеуге;

– бас тарту және өтеу сомасын алған жағдайда, оны қайтару себебін көрсете отырып, өзінің шешімі туралы жазбаша хабарлау жолымен шығындардың бір бөлігін толық немесе ішінара өтеуге арналған қаражаттарды аударудан бас тартуға;

– шығындардың бір бөлігінің өтелгені туралы ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыруға құқылы.

Уәкілетті орган өз құзыреті шегінде осы Келісімге қол қойылғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде осы Келісімде көрсетілген индустриялық-инновациялық қызмет субъектісінің банктік деректемелері бойынша ақша қаражатын аудару жолымен Индустриялық-инновациялық қызмет субъектісі шығындарының бір бөлігін өтеуге міндеттенеді.

 Құпиялылық. Осы Келісім бойынша Тараптардың әрқайсысы алған кез келген ақпарат құпия болып танылады және өтелген соманы, шығындардың түрін, индустриялық-инновациялық қызмет субъектісінің атауын және тауар позициясының атауын қоспағанда, қарсы тараптың келісімінсіз жария етуге жатпайды.

Тараптың екінші Тараптың алдын ала жазбаша келісімінсіз өтелген соманы, шығындардың түрін, индустриялық-инновациялық қызмет субъектісінің атауын және тауар позициясының атауын қоспағанда, осы Келісімді орындау мақсатында Келісімнің немесе оның қандай да бір ережелерінің сондай-ақ бір берілген немесе алынған өзге де ақпаратты, материалдарды, мазмұнын, ашуға құқығы жоқ.

Форс-мажорлық жағдайлар басталуына қарай Тараптар міндеттемелерді орындаудан толық немесе ішінара босатылады. Тараптар табиғи және техногендік сипаттағы дүлей апаттарды, әскери іс-қимылдарды, ереуілдерді, жоғары мемлекеттік органдардың тыйым салатын немесе шектейтін сипаттағы шешімдерін форс-мажорлық жағдайлары деп түсінеді.

Форс-мажорлық жағдайлар туындаған жағдайда Тарап күнтізбелік бір күннің ішінде міндеттемелерді орындаудың мүмкін еместігі туралы басқа тарапты хабардар етуге міндетті. Осы талапты сақтамау Тарапты жауапкершіліктен босататын негіз ретінде форс-мажорлық жағдайларға сілтеме жасаудан айырады.

Егер форс-мажорлық жағдайлар міндеттемелерді Келісімде көзделген мерзімде орындауға тікелей әсер еткен болса, егер тараптар өзгеше уағдаласпаса, онда бұл мерзім осындай жағдайларды қолданылу уақытына тиісінше кейінге шегеріледі.

Келісімге сәйкес бір тараптың басқа тарапқа жолдайтын кез келген хабарламасы хат, жеделхат, кейіннен түпнұсқасын бере отырып, телекс немесе факс түрінде жіберіледі.

Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе көрсетілген күшіне енген күні (егер хабарламада көрсетілген болса), осы күндердің қайсысы кешірек болатынына қарай күшіне енеді.

Келісім қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және ағымдағы қаржы жылы аяқталғанға дейін қолданылады. Егер Келісім жасасқаннан кейін индустриялық-инновациялық қызмет субъектісіне шығындарының бір бөлігін өтеу құқығы заңсыз берілгені анықталған болса, ол орындаусыз бұзылуға жатады.

Осы Келісімді орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады. Келісім үшін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормалары қолданылады.

Тараптардың осы Келісім бойынша өзінің құқықтары мен міндеттемелерін біреуге толықтай да, ішінара да беруге құқығы жоқ. Егер жазбаша нысанда жасалған және тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойған әрі олардың мөрлерімен бекітілген жағдайда ғана Келісімге кез келген өзгерістер мен толықтырулар жарамды болады.

Келісім бірдей заңды күші бар, Тараптардың әрқайсысы үшін бір-бірден орыс не мемлекеттік тілде екі данада жасалған. Келісіммен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды. Міндетті өрістер * таңбаланған